1. Al-Fatihah
Pembukaan
2. Al-Baqarah
Sapi Betina
3. Ali 'Imran
Keluarga Imran
4. An-Nisa
Wanita
5. Al-Maidah
Jamuan (Hidangan Makanan)
6. Al-An'am
Binatang Ternak
7. Al-A'raf
Tempat Yang Tertinggi
8. Al-Anfal
Harta Rampasan Perang
9. At-Taubah
Pengampunan
10. Yunus
Nabi Yunus
11. Hud
Nabi Hud
12. Yusuf
Nabi Yusuf
13. Ar-Ra'd
Guruh
14. Ibrahim
Nabi Ibrahim
15. Al-Hijr
Bukit Hijr
16. An-Nahl
Lebah
17. Al-Isra
Perjalanan Malam
18. Al-Kahf
Para Penghuni Gua
19. Maryam
Maryam
20. Taha
Taha
21. Al-Anbiya
Para Nabi
22. Al-Hajj
Haji
23. Al-Mu'minun
Orang Orang Mu'min
24. An-Nur
Cahaya
25. Al-Furqan
Pembeda
26. Asy Syu'ara'
Penyair
27. An-Naml
Semut
28. Al-Qasas
Kisah-Kisah
29. Al-'Ankabut
Laba-Laba
30. Ar-Rum
Bangsa Romawi
31. Luqman
Luqman
32. As-Sajdah
Sujud
33. Al-Ahzab
Golongan Yang Bersekutu
34. Saba
Saba
35. Fatir
Pencipta
36. Yasin
Yasin
37. As-Saffat
Barisan-Barisan
38. Sad
Sad
39. Az-Zumar
Para Rombongan
40. Ghafir
Sang Maha Pengampun
41. Fussilat
Yang Dijelaskan
42. Asy-Syura
Musyawarah
43. Az-Zukhruf
Perhiasan
44. Ad-Dukhan
Kabut
45. Al-Jatsiya
Yang Bertekuk Lutut
46. Al-Ahqaf
Bukit-Bukit Pasir
47. Muhammad
Nabi Muhammad
48. Al-Fath
Kemenangan
49. Al-Hujurat
Kamar-Kamar
50. Qaf
Qaf
51. Az-Zariyat
Angin Yang Menerbangkan
52. At-Tur
Bukit Tur
53. An-Najm
Bintang
54. Al-Qamar
Bulan
55. Ar-Rahman
Yang Maha Pemurah
56. Al-Waqiah
Hari Kiamat
57. Al-Hadid
Besi
58. Al-Mujadilah
Wanitta Yang Menggugat
59. Al-Hasyr
Pengusiran
60. Al-Mumtahanah
Wanita Yang Diuji
61. As-Saff
Barisan
62. Al-Jumu'ah
Hari Jum'at
63. Al-Munafiqun
Kaum Munafik
64. At-Taghabun
Hari Dinampakkan Kesalahan
65. At-Talaq
Pencerahan
66. At-Tahrim
Mengharamkan
67. Al-Mulk
Kerajaan
68. Al-Qalam
Pena
69. Al-Haqqah
Kenyataan (Hari Kiamat)
70. Al-Ma'arij
Tempat Yang Naik
71. Nuh
Nabi Nuh
72. Al-Jinn
Jin
73. Al-Muzammil
Orang Yang Berselimut
74. Al-Muddassir
Orang Yang Berkemul
75. Al-Qiyamah
Hari Berbangkit
76. Al-Insan
Manusia
77. Al-Mursalat
Malaikat-Malaikat Yang Diutus
78. An-Naba'
Berita Besar
79. An-Nazi'at
Malaikat Yang Mencabut
80. 'Abasa
Ia Bermuka Masam
81. At-Takwir
Menggulung
82. Al-Infitar
Terbelah
83. Al-Mutaffifin
Orang-Orang Yang Curang
84. Al-Insyiqaq
Terbelah
85. Al-Buruj
Gugusan Bintang
86. At-Tariq
Yang Datang Di Malam Hari
87. Al-A'la
Yang Paling Tinggi
88. Al-Ghasyiyah
Hari Pembalasan
89. Al-Fajr
Fajar
90. Al-Balad
Negeri
91. Asy-Syams
Matahari
92. Al-Lail
Malam
93. Ad-Duha
Waktu Dhuha
94. Al-Insyirah
Melapangkan
95. At-Tin
Buah Tin
96. Al-'Alaq
Segumpal Darah
97. Al-Qadr
Kemuliaan
98. Al-Bayyinah
Pembuktian
99. Al-Zalzalah
Kegoncangan
100. Al-Adiyat
Berlari Kencang
101. Al-Qari'ah
Hari Kiamat
102. At-Takatsur
Bermegah-Megahan
103. Al-'Asr
Waktu Sore
104. Al-Humazah
Pengumpat
105. Al-Fil
Gajah
106. Quraisy
Suku Quraisy
107. Al-Ma'un
Barang Yang Berguna
108. Al-Kautsar
Nikmat Berlimpah
109. Al-Kafirun
Orang-Orang Kafir
110. An-Nasr
Pertolongan
111. Al-Lahab
Gejolak Api (Sabut)
112. Al-Ikhlas
Ikhlas
113. Al-Falaq
Waktu Subuh
114. An-Nas
Umat Manusia