Islam Rahmatan Lil Alamin: Bentuk Kasih Sayang Allah SWT kepada Alam Semesta

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang merupakan bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah SWT kepada seluruh alam semesta.

Ingin Selamat Dunia dan Akhirat, Ustaz Taufiqurrahman Ingatkan untuk Selalu Berdoa

Biasakan untuk selalu berdoa kepada Allah SWT. Seseorang yang percaya dengan makna baik dari kekuatan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT.

News Update