Kisah Abu Bakar Ash Shiddiq RA

Kisah Abu Bakar Ash Shiddiq sahabat Nabi Muhammad SAW, orang pertama dari kalangan pemuka kaum Quraisy yang memeluk agama Islam patut dijadikan teladan bagi

News Update